Als u goederen afneemt zijn deze meestal verzekerd tot de fabrieksdeur van uw leverancier. Het risico voor het verdere transport ligt bij de expediteur of soms bij uzelf. Dat laatste is zeker het geval als u besluit uw goederen zelf af te leveren. Met een transportverzekering vrijwaart u zich tegen transportschades veroorzaakt door derden of door uzelf.