Arbeidsongeschiktheid als gevolg van langdurige ziekte levert een sombere vooruitblik op als u weet dat de overheid ook hier steeds meer de verantwoordelijkheid legt bij werknemer en werkgever. Als gevolg van arbeidsongeschiktheid kan uw gezinsinkomen met grote sprongen achteruitgaan. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering helpt u het leed te verzachten. Deze verzekering biedt u uitzicht op inkomensaanvulling na een jaar WAO-uitkering. Als gevolg van steeds maar nieuwe wetgeving, o.a. op het gebied van de WAO-uitvoering, zal de arbeidsongeschiktheidsverzekering de komende jaren alleen nog maar belangrijker worden.