Ondernemers kregen van de wetgever een grote milieuverantwoordelijkheid. Als uw bedrijf hinder, gevaar of schade kan veroorzaken, is een vergunning nodig in het kader van de Wet Milieubeheer. Maar u kunt ook met de wet te maken krijgen bij mogelijke door uw bedrijf veroorzaakte verontreinigingen van lucht, bodem, riool of oppervlaktewater. Eventuele schade kan op u worden verhaald.