Voor iedere ondernemer is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Een afnemer zou letsel kunnen oplopen ten gevolge van door u geleverde producten en u aansprakelijk kunnen stellen. Tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Wie heeft er schuld? Wie betaalt de schade? Het is beter om geen risico’s te nemen.