Bij de annuïteitenhypotheek is aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld afgelost.
De bruto maandlast (zijnde de som van de te betalen hypotheekrente en het bedrag dat u aflost) blijft gedurende de looptijd van de hypotheek lening gelijk.
Maar omdat u vanwege het geleidelijk aflossen van de hypotheeksom steeds minder hypotheekrente betaalt, wordt de netto maandlast steeds hoger omdat u ook steeds minder hypotheekrente van de inkomstenbelasting kunt aftrekken.

De annuïteitenhypotheek biedt u dus veel zekerheid, maar met een annuïteitenhypotheek bent u over de totale looptijd vrijwel zeker duurder uit dan bij andere hypotheekvormen.

Voordelen annuïteitenhypotheek:
1. Gegarandeerde aflossing hypotheek op de einddatum.
2. Lage aanvangslasten vanwege de initiële hoge hypotheekrente aftrek.

Nadelen annuïteitenhypotheek:
1. Over totale looptijd netto meestal duurder dan andere hypotheekvormen.
2. Steeds hogere netto maandlasten door afnemende hypotheekrente aftrek.

Wanneer is een annuïteitenhypotheek in het algemeen interessant?
1. Indien u de hypotheek gegarandeerd afgelost wil hebben op de einddatum en u een behoorlijke groei verwacht in het netto besteedbare inkomen.