Downloads

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden: Vleeshouwers Financieel Adviesbureau BV
Peijerstraat 8
6101 GD ECHT

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12018297

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
• hypothecair krediet
• consumptief krediet
• levensverzekeringen
• schadeverzekeringen
• betaalrekeningen
• electronisch geld
• spaarrekeningen
• In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon 070 – 3338999 E-mail: info@kifid.nl Website(s): www.kifid.nl.

Adviesvrij
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor bepaalde banken of verzekeraars. Voor sparen en betalen adviseren wij alleen producten van Regiobank. Voor alle overige producten zoals hypotheken, verzekeringen en pensioenen bieden wij ook producten aan van andere banken en verzekeraars.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.